Gjennom studietiden på EHC skal du gjennom både teoriundervisning og praktisk flyging. Fra klasserommet på skolen skal du gjennom totalt 13 ulike fag, i tillegg til 135 flytimer (på CPL(H)-kurset).

 

Vi får ofte spørsmål om hvordan dagene og skoleåret er organisert. Gjennom CPL(H)-kurset skal du gjennom et program bestående av 135 flytimer, samt rundt 550 timer med teori/briefer.

Skoleåret følger vanlig skolerute, med fri på ”røde dager”, samt juleferie, og to uker sommerferie. August-klassen starter opp rundt 20. august, mens februar-klassen starter ca 20. februar.

Teoriundervisningen går fra mandag til fredag, mens det er valgfritt hvorvidt man ønsker å bli satt opp på flyging i helgene.

Flyging og teori gjennom skoleåret

Flyging og teori går hånd i hånd fra første dag. Teoriundervisningen foregår i klasserom, og undervisningen foregår på engelsk. Alle våre instruktører er skandinaviske, men i hver klasse finner vi studenter fra en rekke ulike europeiske land.

Det vil si at vi snakker engelsk i klasserommet, mens du kan kommunisere på norsk med instruktøren når dere er ute og flyr. All kommunikasjon på radio med tårnet skjer selvfølgelig på engelsk.

Selve flygingen er organisert i moduler, der ulike prosedyrer og ferdigheter trenes inn underveis. Du skal fly totalt 135 timer. Noe av dette gjøres i simulator, resten i helikopteret.

100 timer i flyprogrammet gjøres med instruktør, 15 av disse som SPIC. Det vil si at instruktøren er med som en sikkerhet. 35 timer flys solo, det vil si at du er helt alene i maskinen.

Teoriundervisningen foregår normalt sett fra 08-16, mens dager med flyging også kan gå ut over dette. Tiden du ikke flyr brukes til selvstudium og forberedelser.

 

På CPL(H)-programmet er det totalt 13 fag:

Air Law
Aircraft General Knowledge — Airframe/Systems/Powerplant
Aircraft General Knowledge — Instrumentation
Mass and Balance
Performance
Flight Planning and Monitoring
Human Performance
Meteorology
General Navigation
Radio Navigation
Operational Procedures
Principles of Flight
Visual Flight Rules (VFR) Communications

I tillegg til disse 13 fagene undervises det i;
Group Briefing
Helicopter Technical Training
Safety Awareness Training
Emergency

 

Eksamen

Studentene skal gjennom totalt 13 teoretiske eksamener (14 hvis man går ATP(H)IR MCC), i tillegg til den praktiske oppflygingen (skill test). Alle eksamener anses som bestått hvis man har mer enn 75 % riktige svar. Dersom man skulle være uheldig og stryke på eksamen, kan hver eksamen tas på nytt inntil fire ganger.

Varigheten for CPL(H)-kurset er fra 12-15 måneder, mens vi regner 15-24 måneder for ATP(H)R MCC. Grunnen til at det varierer når studentene er ferdig, er blant annet at været kan påvirke flygingen, spesielt på vinterstid.

Har du flere spørsmål om vår pilotutdanning? Eller ønsker du å prøve deg på opptaksprøven? Kontakt en av våre ansatte, eller send oss en epost, post@ehc.no