For fagskolestudenter

På denne siden vil du finne generell informasjon til deg som fagskolestudent.

Generelt

European Helicopter Center (EHC) er en privateid fagskole for utdanning av helikopterpiloter. Skolen er organisert som aksjeselskap etter aksjeloven, som beskrevet i fagskoleloven § 13.

EHC skal tilby pilotutdanning av høy internasjonal kvalitet, og være i tråd med gjeldende europeisk regelverk innenfor luftfart (EASA / Part FCL).

Instruks for styrearbeidet ved European Helicopter Center er forankret i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)1 , samt aksjeloven § 6-232, som sier at selskap som har ansattrepresentanter i styret, skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Fagskolens styreinstruks er tilgjengelig for studenter gjennom Flightlogger.

Opptak av nye studenter

Styret skal fatte et begrunnet vedtak før studiestart om hvorvidt det etter deres skjønn er forsvarlig å ta opp nye studenter, og publisere det på fagskolens nettsider, jr fagskolelovens §9 andre avsnitt.

Styremøte 1/2023, beslutningssak 7.1.23:Vedtak om opptak av nye studenter
Etter en totalvurdering av fagskolens tilgjengelige helikopter, simulator instruktører, ressurser og fasiliteter, kom styret enstemmig frem til at det er forsvarlig å ta opp nye studenter i august 2023.
Det er ikke varslet om større endringer verken i pilotkorps eller helikopterflåte.
Styret var vedtaksført med 6 av 8 styremedlemmer tilstede, herunder ansatt – og studentrepresentant.
Skolestyremøte 2/2023, beslutningssak 5.2.23:Vedtak om opptak av nye studenter
Etter en totalvurdering av fagskolens tilgjengelige helikopter, simulator instruktører, ressurser og fasiliteter, kom styret enstemmig frem til at det er forsvarlig å ta opp nye studenter i februar og august 2024.
Det er ikke varslet om større endringer verken i pilotkorps eller helikopterflåte.
Styret var vedtaksført med 7 av 8 styremedlemmer tilstede, herunder vara for ansattrepresentant – og studentrepresentant.

Informasjon til studenter

Generell informasjon om skolegang, forventninger til deg som student samt organisering av skolen, er beskrevet i skolens studenthåndbok. Denne finnes oppdatert på Flighlogger, tilgjengelig for alle studenter.

Studieplaner for ditt utdanningsløp finnes tilgjengelig på Flightlogger.