Hva skal til?

Hva skal til for å bli helikopterpilot? Her finner du mer informasjon om våre opptakskrav, og den medisinske testen.

Disse kravene gjelder for det kommersielle sertifikatet CPL(H), altså for de som ønsker å jobbe som helikopterpiloter. For de som ønsker et privat sertifikat, det vil si å kunne fly på hobbybasis, gjelder egne krav.

Mer informasjon om det private sertifikatet PPL(H) finner du her

 

(Saken fortsetter under bildet) 

Opptakskrav for integrerte fulltidsutdannelser

Helikopterutdanningen krever verken studiekompetanse eller høyere utdannelse. Søkere vurderes på bakgrunn av realkompetanse – eller studiekompetanse.

I tillegg må du:

 • Være over 18 år ved kursstart, og senest fylle 19 år i opptaksåret.
 • Bestå en online opptaksprøve / intervju
 • Inneha medical klasse 1 (Flymedisinsk institutt)
 • Forkunnskaper i engelsk og matematikk, tilsvarende kunnskapene man kan erverve ved fullført og bestått videregående opplæring.

Opptaksprøven:

Opptaksprøven er gratis, og helt uforpliktende å gjennomføre. Prøven består av grunnleggende matte/fysikk/engelsk og logikk, samt et intervju. Dersom du ønsker å prøve deg på opptaksprøven, kan du ta direkte kontakt med oss via post@ehc.no . Oppgi fullt navn, epost og at du ønsker å prøve deg på testen. Du vil da få en link med tilgang til vårt prøvesenter. Når prøven er fullført, vil du få rask tilbakemelding på hvorvidt du har bestått.

Medisinsk test:

Alle våre studenter må inneha medical klasse 1. Time bestilles via Flymedisinsk institutt, som ligger på Blindern i Oslo. Det kan være lang ventetid, så det kan være lurt å bestille en tid så fort du har bestemt deg for å søke hos oss.

Hos Norges Flymedisinske senter (åpnet sommeren 2019) opererer de med noe kortere ventetid, så det kan være verdt å se etter ledige timer her også.

Studenter som bor langt unna, kan ta undersøkelsen helt opp til skolestart. Dersom man før skolestart legger frem dokumentasjon på at man ikke bestod den medisinske testen, vil man få refundert eventuelt innbetalt depositum. Disse vilkårene er beskrevet nærmere i studentkontrakten.

 

Opptakskrav for modulære deltidsutdannelser

 

PPL(H) Privat sertifikat:

 • Søkere må være minst 16 år ved kursstart, og minimum 17 år ved oppflyging.
 • Søkere blir vurdert etter personlig oppmøte på Sandefjord Lufthavn Torp.
 • Søkere må inneha minimum medical klasse 2, utstedt fra Flymedisinsk institutt.

CPL(H) kommersielt sertifikat, modulært: 

 • Søkere må inneha PPL(H) sertifikat
 • Søkere må være minst 18 år ved oppflyging
 • Søkere må inneha medical klasse 1
 • Søkere blir vurdert etter personlig oppmøte med Sandefjord Lufthavn Torp.

Noe du lurer på? Helikopter