Hva skal til for å bli helikopterpilot?

Hva skal til for å bli helikopterpilot? Her finner du mer informasjon om våre opptakskrav, og den medisinske testen.

Disse kravene gjelder for det kommersielle sertifikatet CPL(H) eller ATP(H)IR MCC, altså for deg som ønsker å jobbe som helikopterpilot. For de som ønsker et privat sertifikat, det vil si å kunne fly på hobbybasis, gjelder egne krav. Disse finner du nederst på denne siden.

Mer informasjon om det private sertifikatet PPL(H) finner du her

(Saken fortsetter under bildet) 

Opptakskrav for integrerte fulltidsutdannelser

Helikopterutdanningen krever ikke at studenten har høyere utdannelse i forkant. Søkere vurderes på bakgrunn av realkompetanse – eller studiekompetanse.

For studenter med fagbrev eller studiekompetanse fra videregående skole: 

  • Være minst 18 år ved kursstart, (fylle 19 år eller mer i opptaksåret).
  • Bestå vår online opptaksprøve

Studenter uten fagbrev eller studiekompetanse kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse: 

  • Være 22 år eller mer ved kursstart (fylle 23 år eller mer i opptaksåret)
  • Bestå online opptaksprøve, her du også redegjør for tidligere relevant erfaring.

Vi anbefaler alle studenter å gjennomføre medisinsk undersøkelse klasse 1 før skolestart,  uavhengig av om du søker en CPL(H) utdanning eller en ATPL(H)IR/MCC utdanning. Medical klasse 1 må være på plass før elever kan fly solo, eller avlegge avsluttende praktisk prøve. 

Her du bestille tid for din medisinske undersøkelse: Norges flymedisinske senter

 

Opptaksprøven:

Opptaksprøven er gratis, og helt uforpliktende å gjennomføre. Prøven består av grunnleggende matte/fysikk/engelsk og logikk. Dersom du ønsker å prøve deg på opptaksprøven, kan du ta direkte kontakt med oss via post@ehc.no . Oppgi fullt navn, epost og at du ønsker å prøve deg på testen. Du vil da få en link med tilgang til vårt prøvesenter. Når prøven er fullført, vil du få rask tilbakemelding på hvorvidt du har bestått.

Medisinsk test:

Alle våre studenter må inneha medical klasse 1. Time bestilles via Flymedisinsk institutt, som ligger på Blindern i Oslo. Det kan være lang ventetid, så det kan være lurt å bestille en tid så fort du har bestemt deg for å søke hos oss.

Hos Norges Flymedisinske senter (åpnet sommeren 2019) opererer de med noe kortere ventetid, så det kan være verdt å se etter ledige timer her også.

Studenter som bor langt unna, kan ta undersøkelsen helt opp til skolestart. Dersom man før skolestart legger frem dokumentasjon på at man ikke bestod den medisinske testen, vil man få refundert eventuelt innbetalt forskudd. Disse vilkårene er beskrevet nærmere i studentkontrakten som alle vil bli tilsendt etter bestått opptaksprøve.

Opptakskrav for modulære deltidsutdannelser

PPL(H) Privat sertifikat:

  • Søkere må være minst 16 år ved kursstart, og minimum 17 år ved oppflyging.
  • Søkere må inneha minimum medical klasse 2, utstedt fra Flymedisinsk institutt.

CPL(H) kommersielt sertifikat, modulært: 

  • Søkere må inneha PPL(H) sertifikat
  • Søkere må være minst 18 år ved oppflyging
  • Søkere må inneha medical klasse 1

Modulære deltidsutdannelser gir ikke rett til støtte gjennom Lånekassen.

Kontakt oss Helikopter