Utdanningstilbud på EHC

Velkommen til EHC – Europas ledende akademi for utdanning av helikopterpiloter!

Under finner du nøkkelinformasjon om vår fagskoleutdanning (fulltidsstudier). Dersom du har flere spørsmål kan du kontakte oss direkte, eller fylle ut kontaktskjemaet i bunnen av siden!

Informasjon om modulære deltidskurs, typerating og instruktørkurs, finner du her.

FULLTIDSUTDANNELSER: 

Trafikkflyger – Helikopter

 • Oppstart: Skolestart i februar og august hvert år.
 • Varighet: Ca. 1 år (variasjoner kan forekomme)
 • Pris: Oppdatert prisliste finner du her
 • Utdanningen gir deg rettighet til å jobbe som kommersiell pilot, f.eks lastepilot, sightseeing, foto, persontransport og linjebefaring. Utdanningen gir deg ikke rettighet til å fly inn i skyene, slik offshore og luftambulansen krever. Da trenger du instrument IR(H), dette kan tas som påbygging i ettertid, og du vil da ha like rettigheter som ATP(H)IR-kurset beskrevet under.
 • Læringsmål for utdanningen
 • Rettigheter: Du kan være fartøysjef i kommersielle operasjoner der det ikke kreves to piloter. I topilot-operasjoner, kan du opererere som co-pilot i visuelle forhold.
 • *Kurset kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning .

Interesserte til CPL(H) bes ta kontakt med
Anette K. Haldorsen (Business Manager)
anette@ehc.no / +47 913 33 270

ATP(H)IR integrert trafikkflygerutdanning

 • Oppstart: Skolestart i februar og august hvert år.
 • Varighet: 18-24 mnd
 • Pris: Oppdatert prisliste finner du her
 • Dette er et komplett utdannelsespakke, som gir deg alle rettigheter som helikopterpilot. Du kan jobbe som f.eks lastepilot, sightseeing, foto, persontransport og linjebefaring, samt å fly inn i skyene, slik offshore og luftambulansen krever.
 • Læringsmål for utdannelsen
 • Rettigheter: Du kan være fartøysjef i kommersielle operasjoner der det kreves to piloter. I topilot-operasjoner, kan du opererere som co-pilot i f.eks offshore og i luftambulansen. Når du har tilstrekkelig mye erfaring/flytimer, kan du siden få mulighet til å jobbe som kaptein i topilotsystem.
 • *Kurset kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning .

Interesserte til ATP(H)IR bes ta kontakt med
Anette K. Haldorsen (Business Manager)
anette@ehc.no / +47 913 33 270

 

Kontakt oss Helikopter