Vinteren har kommet til Torp, det medfører ekstra utfordringer for alle piloter.

Vår skolesjef Peter Blom har blitt intervjuet av magasinet Business Air News, her deler han sine beste tips for flyging i krevende norske vinterforhold:

BUSINESS AIR NEWS: Gode råd for flyging i vinterforhold

Den norske vinteren kan være tøff, det betyr at helikoperpiloter må være ekstra skjerpet. Les vår skolesjef sine råd til helikopterpiloter som skal operere i norske vinterforhold.