Vi får mange spørsmål om finansieringen av helikopterutdannelsen. Vi har derfor spurt en av våre nåværende studenter (2023) om å sette opp hans studentbudsjett, til bruk som eksempel.

NB: Dialogen med Statens Lånekasse tar du selv, og vi har begrenset innsyn i denne. Bruk derfor denne artikkelen som et utgangspunkt, og oppdater med nye satser ihht gjeldende priser og satser hos Lånekassen.

Studentbudsjett helikopterutdanning

Studenten som har satt opp denne oversikten er student i 2023, og går fulltidskurset CPL(H). (Kurspris pt. 890.000)

Vi har tatt utgangspunkt i at han bruker 13 mnd på gjennomføringen av utdannelsen, men dette kan variere noe som følge av eksamensresultater og progresjon i flyging.

Egenandelen pleier studentene vanligvis å finansiere via banklån (da oftest med foresatte som sikkerhet for lånet), eller ved hjelp av oppsparte midler.

FORBEREDELSER: En av våre studenter under en preflight på en Robinson R44.