De fleste bransjer er preget av et slags stammespråk. Ord og utrykk som brukes flittig, men som likevel kanskje bare er logisk for de som jobber der. Noen vil kanskje si at luftfarten er i særklasse her, med alle våre internasjonale utrykk – og forkortelser.

Under vil du finne en liste over noen vanlige ord og utrykk i luftfartsammenheng. Hvor mange av disse klarer du?

Hva er forskjellen på en PIC og en SPIC? Og hva betyr MCC?

Hvis du går ATP(H)IR MCC på en godkjent ATO, så skal du kanskje fly IFR som PIC i en FNPTII, fra ENTO til ENZV. Eller kanskje du har en flight i vår EC135, LN-OZG, sammen med din IRI? Hvis det er cavok, vil de på CPL(H) kanskje ut som SPIC på en VFR flight i en R44. T/O skjer etter en klarering fra CTR ansvarlig.


Ga det mening? Kanskje ikke…

Men, du trenger ikke gå lenge i gangene her på EHC før du drar kjensel på disse utrykkene. Alt er forkortelser for begreper som brukes flittig innenfor luftfart, og i dagligtalen lever ofte disse forkortelsene som egne ord.

LES OGSÅ: EHC-bloggen

Hva heter helikopteret?

Akkurat som på biler, har alle flymaskiner et kjennetegn (halenummer). På norske maskiner vil du først finne bokstavene LN (lima – november). Dette er registreringen for Norge.

Dette helikopteret er av typen Robinson R44, og heter «LN-OZY». Altså, det norske helikopteret «zulu yankee».

På alle helikopter følger så en O, oscar. Dette forteller at det er snakk om et helikopter, og ikke et fly (LN-***), microfly (LN-Y**) eller seilfly (LN-G**). Skulle du møte på en ballong, så ville denne hatt LN-C**.

De to siste bokstavene er unike for hvert helikopter. Så for å bruke eksempelet over, så vil maskinen LN-OZG hete «lima – november – oscar – zulu – golf». Alle øvrige aktører i luftrommet vil da forstå at her kommer det norske helikopteret ZG.

For enkelhetens skyld, så omtaler vi derfor gjerne våre helikoptre på de to siste bokstavene. LN-OZY kalles «zulu yankee», LN-OTE kalles «tango echo», LN-OKB kalles «kilo bravo», osv. Men er du ute og flyr, så må du melde inn hele kjennetegnet, slik tårnet kjenner både nasjonalitet, og hva slags type maskin du flyr.

ENTO? Eller Torp?

De fleste flyplasser rundt omkring i verden har en ICAO flyplasskode. Her på Torp bruker vi ENTO, mens Bergen Flesland heter ENBR og Gardermoen ENGM. Disse kodene brukes blant annet til planlegging av flyginger, og er ikke de samme som IATA-kodene som flypassasjerer forholder seg til. ICAO-kodene brukes også til å identifisere værstasjoner.

… og ja….. ICAO står for International Civil Aviation Organization.

Torp eller ENTO? EC135 eller LN-OZG? Det er mange begreper som florerer innenfor luftfart. Heldigvis er de fleste ganske logiske – så fort man lærer miljøet å kjenne.

Forkortelser

Som nevnt, er dagligtalen i «flyspråket» preget av en rekke forkortelser. Etter en tid vil du bruke dem helt uten å tenke over det, men i starten kan det kanskje virke noe forvirrende. Luftfartstilsynet har publisert noen av de viktigste forkortelsene på sine hjemmesider, så her går det an å slå opp dersom man er i tvil.

Og med denne lille ordlisten så vil du kanskje enklere forstå setningen over?

 • AFIS = Aerodrome Flight Information Service (AFIS-fullmektige jobber i tårntjenesten ved mindre lufthavner, og gir informasjon om trafikk, vind, rullebaneforhold og vær. Til sammenligning gir flygeledere informasjon OG klareringer.) Vi på Torp har ikke AFIS, men Notodden som er en liten flyplass, har. Torp er en CTR
  • T/O = Take off
  • CTR = Control zone/Controlled Traffic Region. (Kontrollsone rundt en lufthavn og opp til en viss høyde.)
 • ATC = Air Traffic Control (flygekontrolltjeneste)
 • ATO = Approved Training Orgianisation (Godkjent treningsorganisasjon, flyskole)
 • CPL = Commercial Pilot License (Pilotsertifikat for kommersiell luftfart. CPL-A = Aeroplane, flysertifikat. CPL-H = Helikopter. CPL-IR = Instrument Rating, instrumentrettighet til å fly ved hjelp av instrumenter i tett tåke, dårlig vær og lignende.)
 • FI = Flight Instructor (flygerinstruktør)
 • FNPT= Flight Navigation and Procedures Trainer (flysimulator)
 • IFR = Instrument Flight Rules (Flyging i henhold til instrumentflygeregler, det vil si at man kan fly ved hjelp av instrumenter når det er tett skydekke, tåke, mørkt osv. Se også VFR, Visual Flight Rules.)
 • IMC = Instrument Meteorological Conditions (Flygning i vær der pilotene ikke kan se, som skyer og tett tåke, altså at pilotene må fly i henhold til instrumenter, IFR.)
 • IR = Instrument Rating (Kvalifikasjoner en flyger må ha for å kunne fly i henhold til instrumentflygeregler, IFR. IR(A) = Instrument Rating Airplane og IR(H) = Instrument Rating Helicopter.)
 • IRI = Instrument Rating Instructor (instrumentrettighetsinstruktør)
 • NOTAM = Notice to Airmen (Informasjonssystem som angir feil og mangler ved flyplasser, lufttrafikkontroll.)
 • PIC = Pilot in Command (Piloten som har det overordnede ansvaret i løpet av flytiden, inkl. taxing.) SPIC = Student pilot in command.
 • SOP = Standard Operational Procedure (standardprosedyre)
 • TRI = Type Rating Instructor (typerettighetsinstruktør)
 • VFR = Visual Flight Rules (Dette betyr i utgangspunktet at en pilot kan navigere ved hjelp av det han/hun ser, altså uten hjelp av instrumenter som DME, VOR eller dirigering fra flygeledere.)