Like før påske la Regjeringen frem sin Nasjonale Transportplan 2025-2036. Her nevnes spesielt behovet for helikopterpiloter, i en verden der uroligheter og krig i Europa krever økt oppmerksomhet rundt beredskap og forsvar.

Norges sivile helikopterflåte er avgjørende ved større hendelser, og i transportplanen understrekes en bekymring for om Norge klarer å rekruttere nok piloter i tiden fremover.

Forutsigbare rammevilkår for helikopterselskapene, samt stabil rekruttering av piloter, har betydning for ivaretakelsen av samfunnskritiske funksjoner.

Nasjonal transportplan 2025-2036 kan leses her, Meld. St. 14 (2023-2024)