Læringsmål, trafikkflygerutdanning helikopter

Kunnskaper

En student til trafikkflygersertifikat skal demonstrere et kunnskapsnivå som står i forhold til de privilegier som innvilges en innehaver av sertifikatet eller rettigheten som søkes ved å bestå teorieksamener i samsvar med prosedyrene fastsatt i FCL.025, FCL.305, FCL.515, AMC1 FCL.310, appendix 3 (f)

 

Ferdigheter

Til ferdighetsprøven skal studenten demonstrere evne til å føre helikopteret innenfor dets begrensninger; gjennomføre alle manøvre jevnt og nøyaktig; vise god vurderingsevne og flygerskjønn; anvende kunnskapene om luftfart; og til enhver tid opprettholde kontroll over helikopteret slik at det aldri hersker virkelig tvil om hvorvidt prosedyrer eller manøvre vil bli gjennomført på en vellykket måte.

 

Kompetanse

Studentene skal ha oppnådd kompetanse tilsvarende det ferdighetsnivået som er nødvendig for å kunne fungere som styrmann på flerpilot, flermotors helikoptere i ervervsmessig lufttransport og for å kunne oppnå et trafikkflygersertifikat.