Når luftambulansen blir tilkalt, er legen og piloten like viktige. Hvorfor velger da staten kun å finansiere den enes utdannelse?

Dette spørsmålet stilles fra Norsk Flygerforbund i deres artikkel om situasjonen for helikopterutdanning i Norge. «Unge må starte livet med milliongjeld for å sikre norsk beredskap. Er det virkelig nødvendig»? Spør Forundsleder Aleksander Wasland i NF og administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart.

Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart er bekymret for at det ikke utdannes nok helikopterpiloter

I artikkelen kan vi lese at;

På vei inn i det grønne skiftet, trenger vi oppgradert strømnett til havs og på land, et arbeid som avhenger av tilstrekkelig tilgang på helikoptre og piloter. Uten nok piloter står vi på bar bakke, uten rask helsehjelp med luftambulanse, brannslukking i utilgjengelige områder, transport for los til skip, effektivt vedlikehold av kraftlinjer, eller politi raskt ut til en alvorlig terrorhendelse. Vi mener det er på høy tid at myndighetene tar større ansvar for å disse samfunnskritiske funksjonene, sikre norsk luftfartskompetanse og ikke overlater den økonomiske risikoen til ungdommer i starten av sitt yrkesliv.

Forbundsleder Aleksander Wasland i NF og administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart

De mener at noe av tiltakene på kort sikt kan være å øke satsene hos Lånekassen, og forbedre rammebetingelsene ved å redusere avgiftstrykket for flyskolene. Det må, ifølge Wasland og Lahnstein, tilrettelegges for at flere studenter som ønsker, får muligheten til å ta denne samfunnskritiske utdanningen.