Vegard Rove Stuen (booking/flight ops) vil fortsatt hjelpe både nye og eksisterende EHC-kunder fra vår base på Torp.

Det er besluttet at European Helicopter Center legger ned sin operative virksomhet fra våren 2017. Samtidig kjøper Pegasus Helicopter EHC sine to AS350 helikopter. 

Pegasus vil fortsatt være stasjonert på Torp. Nye og eksisterende bes ta kontakt på telefon 99 50 40 20 (gjeldende fra 9.3.17), eller torp@pegasus-as.no

Styrker skoletilbudet

Pegasus har idag base på Gardermoen og Sola, og vil med dette styrke sin tilstedeværelse også på Sandefjord Lufthavn Torp.

Helikopterskolen EHC vil beholde sine skolemaskiner Robinson R22, R44 samt AS355, og vil etter oppkjøpet øke sin kapasitet på skoledelen. Utsjekk på AS350 vil fortsatt være en del av skoletilbudet.

Vi ser at etterspørselen er stor etter helikopterpiloter, både i Norge og i Europa forøvrig. Nå kan vi fokusere 100 % på vårt akademi, og i fremtiden utdanne enda flere piloter til både det norske og internasjonale markedet. Vi er glade for at det er Pegasus som har overtatt vår operative drift, sier daglig leder Christina Williams Søiland.

Har allerede felles eiere

Pegasus har fra før av felles eiere med EHC.

– Vi er fornøyde med at vi nå har fått på plass et enda tettere samarbeid for tiden som kommer. Vi tror dette vil komme helikopterskolen til gode, sier Søiland.

– Pegasus helicopter er svært godt fornøyd med samarbeid med EHC, og at vi nå kan utvide og styrke virksomheten på Østlandet.  Dette gir muligheten til å utnytte ressursene på en enda bedre måte. Vi ser frem til samarbeid med nye kollegaer, og å gi våre kunder gode opplevelser og presise leveranser på hele Østlandet, sier daglig leder i Pegasus helicopter Gudmund Nordtun.

Operative tjenester

EHC og Pegasus får nå en felles bookingavdeling, som fortsatt til være stasjonert på Torp. Nye og eksisterende bes ta kontakt på telefon 99 50 40 20, eller torp@pegasus-as.no