Førstesiden av Aftenposten, 30.8.2023

Hvem skal komme og redde folk ved flom om ti år? Nå advarer bransjeaktører om mangel på erfarne helikopterpiloter i Norge.

Slik starter en artikkel publisert i Aftenposten den 30. august 2023.

I artikkelen, som også ble viet hele førstesiden av avisen, har EHC latt seg intervjue sammen med blant annet Flygerforbundet og NHO Luftfart.

I artikkelen pekes det på behovet for helikopterpiloter i årene som kommer, og også det store etterslepet vi nå ser, grunnet få utdannede piloter i årene som har gått.

Det er nå 266 sivile helikoptre i Norge. 57 av disse går på norsk sokkel. I Nordsjøen alene jobber det 250 piloter, med en total omsetning på ca. fire milliarder kroner årlig. Da er det kritisk at vi her i landet vi utdanner kun 15–20 nye piloter årlig

Anette Kruhaug Haldorsen / Aftenposten 30.08.2023

Høye skolekostnader er den viktigste grunnen til at ikke flere velger helikopterutdanningen. Statens Lånekassen dekker idag bare halvparten av skolepengene, og NHO Luftfart har bedt regjeringen om bedre låneordninger for slik utdannelse.

Hele artikkelen fra Aftenposten kan du lese her: Hvem skal redde folk ved flom om 10 år?