Maskinpark

European Helicopter Center har idag en flåte bestående av fire ulike helikoptertyper:

AS355N: 
Seks seter inkl. pilot
Et tomotors helikopter, noe som gir større fleksibilitet med tanke på landingsplass, flyging over tett bebyggelse etc. Brukes til undervisning, sightseeing, foto og taxioppdrag på natt.

R44 Raven II:
Fire seter inkl. pilot
Løftekapasitet 300 kg.
Brukes til sightseeing, undervisning, persontransport, foto – og bannerflyging.

Robinson R22:
To seter inkl. pilot
Skolehelikopter
*Max. vekt per sete 95 kg.

Simulator: 

Simulator/AS355 brukes til opplæring.