Maskinpark

European Helicopter Center har idag en flåte bestående av fire ulike helikoptertyper:

EC135: 
Syv seter inkl. pilot
Et tomotors helikopter, noe som gir større fleksibilitet med tanke på landingsplass, flyging over tett bebyggelse etc.

R44 Raven II:
Fire seter inkl. pilot
Løftekapasitet 300 kg.

Robinson R22:
To seter inkl. pilot
*Max. vekt per sete 95 kg.

Simulator:
Simulator/AS355 brukes til opplæring.