Går du med planer om å utdanne deg til instruktør? Vi har ledige plasser på intruktørkurs i uke 46!

FI(H) – flyinstruktør

**Oppstart uke 46, 09.11 2020.

Kurset inkluderer 128 timer teori, som omfatter 25 timer Teaching and Learning og 30 timer flytrening. (R22).

De som ønsker kun å delta på teori i første omgang, vennligst ta kontakt med even@ehc.no . Pris og kurs info vil bli avtalt individuelt.

Søkere må:

  • Være over 18 år
  • Inneha PPL(H) sertifikat med CPL(H) teori, eller CPL(H) sertifikat
  • Inneha typerating på maskinen som benyttes under kurset. (Dette kan gjennomføres senere, men må tre i kraft før den praktiske delen av FI kurs starter.)
  • Engelsk: Language proficiency level 4
  • Ha 250 timer totaltid på helikopter, med minst 100 timer som fartøysjef (PIC) for innehavere med CPL(H), eller 200 timer PIC for innehavere med PPL(H).
  • Pris:  180.000,- NOK (med helikoptertypen R22)
  • Kandidater kan tilbys overnatting på vårt internat. Her gjelder egne priser.

Flyging vil bli avtalt individuelt

  • Teoridelen har en varighet på ca. 4 uker.

Interesserte til FI(H)-kurset bes ta kontakt med
Even Heisum Valbjørn (CTKI/instructor)
even@ehc.no / +47 33 42 00 80